Fruitbomenproject

In totaal zijn er sinds 2002 totaal 23.970 fruitbomen gedistribueerd en geplant. Behalve mango-, papaya-, nagka-, amalabomen zijn er zeker vijftien verschillende fruitbomen die bijzonder veel en vitaminerijke vruchten dragen/afwerpen. De vitaminen aan de bomen bevorderen de gezondheid. Wat niet voor eigen gebruik is kunnen de families op de markt verkopen waarmee het schamele inkomen kan worden aangevuld.

Voor wie zijn de fruitbomen?

 1. Voor arme families en scholen.
 2. Community projecten De overheid stelt een stuk land beschikbaar voor de armen van meerdere dorpen. De leden dragen de zorg voor het community-project dat ook een bestuur kent. Alle deelnemers hebben verantwoordelijkheden en de opbrengsten worden verdeeld én er worden van de opbrengsten nieuwe investeringen gedaan. De stichting heeft aan drie community’s fruitbomen geschonken. De boomgaarden hebben een oppervlakte van 3 tot 8 hectaren. De aanplant van de fruitbomen vond plaats in 2012 en na 2 jaar beginnen de eerste fruitboompjes vruchten te dragen. In 2015 zullen de eerste echte oogsten binnengehaald kunnen worden. Ongeveer 5 % van de fruitboompjes heeft het niet gered. Deze projecten zijn zeer succesvol, mede dankzij de inzet en samenwerking tussen de leden onderling.

 • 2002    1475 fruitbomen voor 295  families en vijf scholen
 • 2003    6000 fruitbomen voor 1155 families en twintig scholen
 • 2004    wegens hevige regenval mislukte dat jaar het project
 • 2005    845 fruitbomen voor 169 families en vijf scholen
 • 2006    in Attrauli werden op het land van de school voor een bedrag  € 500,- 280         citroenboompjes geplant met als doel om met de opbrengsten schoolmateriaal te bekostigen. Sinds 2010 werpt het project letterlijk z’n vruchten af.
 • 2007    750 fruitbomen voor 250 families
 • 2008    Geen
 • 2009    Geen
 • 2010    8000 fruitbomen geplant
 • 2012    6500 fruitbomen geplant
 • 2013    120 fruitbomen geplant

De komende jaren blijven wij het fruitbomenproject voortzetten. De prijs van een fruitboompje is gemiddeld  € 1,25 (zie ook: Donaties – Geefwijzer)

Fruitbomen 3

Fruitbomen 5

In Attrauli werden voor een bedrag van € 500,- 280 fruitbomen geplant. Van de opbrengst kan de school leermiddelen en enkele leerkrachten betalen