Het ziekenhuis

De bouw van het Kumari-ziekenhuis in Kawasoti is voltooid.

Dit ziekenhuis zal als eerste ziekenhuis  in de hele regio hulp gaan bieden speciaal aan ‘moeder en kind’, met name aan arme families die nu verstoken blijven van enige medische hulpverlening.

Het ziekenhuis is in 2014 gedeeltelijk ingericht en in gebruik genomen.

Ziekenhuis

Poort ziekenhuis

In het district Nawal Parasi wonen tussen de 200.000 en 300.000 mensen, waarvan 60 % onder de armoedegrens. Voor veel mensen is de gezondheidszorg onbereikbaar en/of onbetaalbaar. Het ziekenhuis is tevens een stageplaats voor de meisjes van vroedvrouwenschool. De meeste ziekenhuizen bevinden zich in stedelijke gebieden. Vaak gaat men er na een behandeling nog armer uit dan men er in kwam. Veel mensen kunnen  de kosten die verbonden zijn aan een ziekenhuisbezoek niet betalen. Bovendien is de drempel  vaak te hoog vanwege analfabetisme, communicatieproblemen (een dokter die geen dialect spreekt of verstaat), problemen met vervoer en onbekendheid met de medische diensten.

Het Kumari-hospital zal speciale aandacht besteden aan vrouwen met gynaecologische- en aanverwante problemen. Ook moeder-kindzorg krijgt een speciale plek.Vanuit het ziekenhuis zal een netwerk van medische hulpverlening naar de achterliggende bergen worden opgezet.

Het Kumari-hospital, zal zonder winstoogmerk, een ziekenhuis zijn zonder drempels voor de duizenden armen die nu geen medische hulp krijgen.