Alternatieve energie

Koken ‘OP’ afval en biogas

In november 2011 zijn vijf TU-studenten uit Delft naar Nepal vertrokken om een nieuwe eetzaal en een ruime keuken bij het weeshuis te bouwen. In de nieuwe keuken zal het koken op hout grotendeels tot het verleden gaan behoren. Sinds een half jaar worden er briketten gemaakt van afval zoals resten stro, boombladeren, papier en karton. Al het materiaal gaat in een ton en wordt met water door elkaar gestampt tot het de juiste dikte heeft. Daarna gaat het in een pers waar natte briketten uit komen, die vervolgens worden gedroogd in de zon. Nadat vijf personeelsleden in Kathmandu een training hadden gevolgd, werd de nodige apparatuur aangeschaft en kon het project van start gaan. Het nieuwe wonder is enige maanden geleden geïntroduceerd in de keuken van de school, en nu wordt een derde van de maaltijden gekookt met behulp van deze briketten. Voordelen: geen rook, geen inkoop van hout en het is veel milieuvriendelijker. Binnenkort zal ook ‘solarcooking’ zijn intrede doen, zodat koken met alternatieve energie heel gewoon wordt. Kortom, veel positieve veranderingen en toegenomen vreugde op de Kumari-school.

Koken van linzen ( Dahl) met briketten

De briketten worden gemaakt van afval. Alle personeelsleden zijn getraind en ook de oudere kinderen leren hoe ze de briketten kunnen maken. Ze worden gedroogd in de zon.

In november 2013 zal de koeienstal worden verplaatst, dichter bij de keuken zodat we met biogas kunnen gaan koken. Het gas ontstaat al gevolg van vergisting van organisch materiaal zoals mest, rioolslib en ander afval. Jort Meijer zal dit project gaan begeleiden. Indien mogelijk worden ook de w.c’s van het weeshuis hierop aangesloten.

Zonne-energie, dat wordt een volgende stap op weg naar koken met alternatieve energie.